Cоціальні стандарти якості життя громадян з урахуванням світової демографічної перспективи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено соціальні стандарти якості життя громадян, розглянуто демографічні прогнози розвитку України, визначено вплив демографічних прогнозів на формування соціальних стандартів якості життя громадян.
A social quality of a population life standards are investigated, a demographic forecasts of Ukraine development are analysed, an influence of demographic forecasts on a social quality of a population life standards formation is defined in article.
Исследованы социальные стандарты качества жизни граждан, проанализированы демографические прогнозы развития Украины, определено влияние демографических прогнозов на формирование социальных стандартов качества жизни граждан.
Description
Keywords
соціальні стандарти, демографічні прогнози, пенсійний вік, можливі сценарії демографічних прогнозів, social standards, demographic forecasts, retirement age, possible scenarios of demographic forecasts, социальные стандарты, демографические прогнозы, пенсионный возраст, возможные сценарии демографических прогнозов
Citation
Гвасалія Д. С. Cоціальні стандарти якості життя громадян з урахуванням світової демографічної перспективи / Д. С. Гвасалія // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 75–80.
Collections