Менеджмент та державне управління правоохоронною діяльністю

Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті наведено важливі теоретичні положення теорії менеджменту та рекомендації щодо можливості їх використання в системах державного управління правоохоронною діяльністю.
The article is devoted to the management theory and recommendations of it’s usage in systems of state government and law enforcement.
Description
Keywords
державне управління, правоохоронна діяльність, менеджмент, орган управління, об’єкт управління
Citation
Клименюк О. М. Менеджмент та державне управління правоохоронною діяльністю / О. М. Клименюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. І. В. Луняк. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 329–334.