Формування компетенцій інноваційних працівників

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Встановлено ієрархію якостей інноваційних працівників підприємства. Визначені категорії інноваційних працівників підприємства. Сформований перелік ключових компетенцій інноваційних працівників підприємства.
This article determines the hierarchy of qualities of innovative employees. The work defines the category of innovative employees. A list of key competencies of innovative employees is formed in the paper.
Установлена иерархия качеств инновационных работников предприятия. Определены категории инновационных работников предприятия. Сформирован перечень ключевых компетенций инновационных работников предприятия.
Description
Keywords
здібності, знання, інноваційні працівники, компетенції, якості, навички, носії знань, спроможності, сapabilities, knowledge, innovative staff, competences, characteristics, skills, knowledge holders, possibilities, способности, знания, инновационные работники, компетенции, качества, навыки, носители знаний, возможности
Citation
Вартанова О. В. Формування компетенцій інноваційних працівників / О. В. Вартанова // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 100–105.
Collections