Економічна модель аналізу результативності управління в контексті вартісно-орієнтованого банківського менеджменту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The paper examined the economic impact analysis model for bank management, the nature, genesis and structure of valuebased management in bank.
В работе рассмотрена экономическая модель анализа результативности банковского менеджмента, сущность, генезис и структура управления банком, ориентированного на стоимость.
Description
Keywords
вартісно-орієнтований менеджмент, вартість банку, фундаментальна вартість
Citation
Івасів І. Б. Економічна модель аналізу результативності управління в контексті вартісно-орієнтованого банківського менеджменту / І. Б. Івасів // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 14. – С. 87-101.