Методичні аспекти використання теорії зацікавлених сторін у формуванні фінансової стратегії страхової компанії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сутність фінансових ресурсів і фінансової стратегії страхової компанії як теоретичних категорій. Викладено методичні аспекти використання теорії зацікавлених сторін у процесі формування фінансової стратегії страховика.
В статье рассмотрена суущность финансовых ресурсов и финансовой стратегии страховой компании как теоретических категорий. Изложены методические аспекты использования теории заинтересованных сторон в процессе формирования финансоовой стратегии страховщика.
In this article the suuschnost financial resources and the financial strategy of the insurance company as a theoretical issue. Methodical aspects of stakeholder theory in the process of strategy financial insurer.
Description
Keywords
страхова компанія, фінанси страхових організацій, фінансові ресурси, капітал, фінансова стратегія, стратегічний аналіз, теорія зацікавлених сторін, страховая компания, финансы страховых организаций, финансовые ресурсы, капитал, финансовая стратегия, стратегический анализ, теория заинтересованных сторон., insurance company, finance insurance organizations, financial resources, capital, financial strategy, strategic analysis, stakeholder theory
Citation
Говорушко Т. А. Методичні аспекти використання теорії зацікавлених сторін у формуванні фінансової стратегії страхової компанії / Т. А. Говорушко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" – 2012. – Спец. вип.: Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації. – С. 72–80.