Підвищення ролі соціального страхування в збереженні трудового потенціалу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено можливості реформування системи соціального страхування з метою підвищення її ролі у процесі збереження і розвитку трудового потенціалу.
Possibilities potentialitie of reformation of the system of social security are investigational with the purpose of increase rise of its role in the process of maintenance safety and development of labour potential.
Исследованы возможности реформирования системы социального страхования с целью повышения ее роли в процессе сохранения и развития трудового потенциала.
Description
Keywords
Система соціального страхування, збереження і розвиток трудового потенціалу, пенсійне страхування, пенсійний вік, system of social insures, maintenance safety and development of labour potential, pension insurance, retirement age, система социального страхования, сохранения и развитие трудового потенциала, пенсионное страхование, пенсионный возраст
Citation
Коцур А. С. Підвищення ролі соціального страхування в збереженні трудового потенціалу / А. С. Коцур // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 161-168.