Регіональні підходи стимулювання інноваційних процесів як складова макроекономічного розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано напрями розвитку регіональної політики щодо створення регіональних інноваційних систем. Проаналізовано підвищення ролі регіонів на шляху розвитку та поліпшення інвестиційного клімату в країні з метою необхідності України бути конкурентоспроможною державою, виступати рівноправним партнером на світовому ринку. Запропоновано конкретні напрями регіональної політики в контексті держави.
Description
Keywords
регіональна політика, інноваційна політика, територіальний механізм, ресурсний потенціал, спрямованість інвестицій
Citation
Степанова І. В. Регіональні підходи стимулювання інноваційних процесів як складова макроекономічного розвитку / І. В. Степанова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 196–201.