Соціальна відповідальність у забезпеченні конкурентоспроможності, комунікаційної і комерційної ефективності комплексу маркетингу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних та практичних аспектів щодо розвитку ефективного і соціально-відповідального маркетингу. Визначено і методично опрацьовано результативні підходи оцінювання ефективності діяльності підприємств на принципах соціальної відповідальності.
The article is devoted to the topical issues of theoretical, methodological and practical aspects of development of the effective and social responsible marketing. Effective methodic approaches of evaluating the efficiency of enterprises on the principles of social responsibility are determined.
Description
Keywords
маркетинг, соціальна відповідальність бізнесу, фактори відповідальності бізнесу, ефективність, підприємства, marketing, social responsibility of business, factors of business responsibility, efficiency, enterprise
Citation
Шафалюк О. К. Соціальна відповідальність у забезпеченні конкурентоспроможності, комунікаційної і комерційної ефективності комплексу маркетингу / О. К. Шафалюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 38–45.