Фінансове забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних вертикально інтегрованих холдингів

Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Поддєрьогін А. М. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних вертикально інтегрованих холдингів / А. М. Поддєрьогін, А. В. Корнилюк // Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (7 листопада 2013 року) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2013. - С. 316-319.