Проблеми розвитку соціальних підприємств в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Висвітлено основні проблеми створення і розвитку соціальних підприємств в Україні та визначено шляхи їх вирішення.
The thesis contains the main problem of creating and developing social enterprises in Ukraine and ways of their solution.
Description
Keywords
соціальне підприємство, податки, підприємницький досвід, social enterprise, taxes, business experience
Citation
Свинчук А. А. Проблеми розвитку соціальних підприємств в Україні / А. А. Свинчук // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 311-313.