Розробка моделей ефективності інвестицій із застосуванням нечіткої логіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі запропоновано методологічний підхід до аналізу інвестиційних проектів та на його основі побудовано економіко-математичну модель оцінки ефективності інвестицій з використанням нечіткого логічного виведення.
The paper presents a methodological approach to the analysis of investment projects and constructed mathematical model of investment evaluation using fuzzy logic output.
Description
Keywords
інвестування, прийняття рішень, нечітка логіка, нечітке логічне виведення
Citation
Клебан Ю. В. Розробка моделей ефективності інвестицій із застосуванням нечіткої логіки / Ю. В. Клебан // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С. 149–161.