Удосконалення роботи ФГВФО як запорука підвищення суспільної довіри до банків і розвитку ринку депозитів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-04-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Продан М. В. Удосконалення роботи ФГВФО як запорука підвищення суспільної довіри до банків і розвитку ринку депозитів [Електронний ресурс] / Продан М. В. // Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 14 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Фін.-екон. ф-т, Каф. банк. справи, Банк. клуб КНЕУ ; [наук. ред.: Л. О. Примостка, І. Б. Охрименко, А. В. Нікітін]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 38–40. – Назва з титул. екрану.