Активізація пізнавальної діяльності студента при викладанні дисципліни «Макроекономіка»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005-02-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Євдокимова Д. М. Активізація пізнавальної діяльності студента при викладанні дисципліни «Макроекономіка» / Д. М. Євдокимова, С. М. Соломенко // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2–4 лют. 2005 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2005. – Т. 2. – С. 117–118.