Теоретичні підходи до тлумачення понять «стратегія» і«модель» у сфері пенсійного забезпечення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню понять «модель» і «стратегія пенсійного забезпечення». Наведено класифікацію типів пенсійних систем за різники ознаками. Охарактеризовано основні стратегії пенсійного забезпечення.
Статья посвящена теоретическому обоснованию понятий «модель» и «стратегия пенсионного обеспечения». Приведена классификация типов пенсионных систем по разным признакам. Охарактеризованы основные стратегии пенсионного обеспечения.
The article is devoted to theoretical substantiation of model concepts and strategy of pension maintenance. The classification of types of pension systems by different attributes is given. The basic strategy of pension maintenance are characterized.
Description
Keywords
модель, стратегія, тип пенсійної системи, пенсійне забезпечення, організаційна структура пенсійної системи, модель, тип пенсионной системы, пенсионное обеспечение, организационная структура пенсионной системы, model, strategy, type of pension system, pension maintenance, organizational structure of pension system
Citation
Сичова К. В. Теоретичні підходи до тлумачення понять «стратегія» і«модель» у сфері пенсійного забезпечення / Сичова К. В. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голова редкол. А. М. Колот. – 2012. – № 2(4). – С. 169–175.