Організаційно-економічна основа визначення моменту утворення незавершеного виробництва на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Abstract
В статті обґрунтовано необхідність врахування при визначенні обсягу незавершеного виробництва всіх заготівельних витрат підприємства. Сформульоване нове тлумачення терміну «незавершене виробництво». Надані рекомендації щодо встановлення моментів початку і закінчення виробничого циклу на підприємстві.
In that article need of the account is proved when scoping a work in progress of all procuring expenses of the enterprise. New interpretation of the term "work in progress" is formulated. Recommendations about definition of the moments of the beginning and the termination of a production cycle at the enterprise are made.
Description
Keywords
незавершене виробництво, затрати, виробничий цикл, заготівельна стадія, work in progress, expenses, production cycle, procuring stage
Citation
Кукоба В. П. Організаційно-економічна основа визначення моменту утворення незавершеного виробництва на підприємстві / В. П. Кукоба // Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1169. – Назва з титул. екрану.