Взаємозв’язок системних властивостей відтворювального процеса і стратегії підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті на основі системного підходу розглянуто властивості відтворювальної системи. Проаналізовано взаємозв’язок основних системних властивостей відтворювального процесу та стратегії підприємства. Показано, що найбільшого значення в сучасних умовах набувають такі властивості відтворювальної системи, як адаптивність і динамічна рівновага.
Description
Keywords
відтворювальна система, відтворювальний процес, адаптивність, динамічна рівновага
Citation
Брагарник О. О. Взаємозв’язок системних властивостей відтворювального процеса і стратегії підприємства / О. О. Брагарник // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 28: спец. вип. – С. 26–30.