Антикризова політика Європейського Союзу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано досвід ЄС щодо стабілізаційних заходів світогосподарського устрою посткризового періоду 2007—2010 рр. Досліджено напрями антикризових заходів ЄС, висвітлено динаміку та сучасні тенденції регуляторних заходів, а також їх вплив на інші країни, зокрема на Україну.
Experience of EU stabilization measures of world order in the post-crisis period of 2007—2010. Directions of EU anti-crisis measures, highlights current trends and dynamics of regulatory measures and their impact on other countries, including Ukraine.
Проанализирован опыт ЕС относительно стабилизационных мер хозяйственного устройства посткризисного периода 2007—2010 гг. Исследованы направления антикризисных мер ЕС, освещены динамика и современные тенденции регуляторных мер, а также их влияние на другие страны, в частности на Украину.
Description
Keywords
антикризові заходи, фінансова криза, ставка відсотка, борг, anti-crisis measures, financial crisis, interest rate, debt, антикризисные меры, финансовый кризис, ставка процента, долг
Citation
Ричка М. А. Антикризова політика Європейського Союзу / М. А. Ричка, М. В. Кульбіда // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 431–436.
Collections