Круглий стіл «Філософсько-гуманітарні дисципліни у системі економічної освіти»

Abstract
Description
Keywords
Citation
Круглий стіл «Філософсько-гуманітарні дисципліни у системі економічної освіти» // Університетська кафедра. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альм. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Ін-т приклад. та проф. етики ; [редкол.: Ю. Вільчинський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 6. – С. 243–260.