Економічна сутність капітальних інвестицій як об’єкта бухгалтерського обліку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
By means of this article the author explores the economic nature of capital investment. The regulation of accounting capital investment is analyzed.
Рассмотрена экономическая сущность капитальных инвестиций. Проведен анализ нормативно-правового обеспечения учета капитальных инвестиций.
Description
Keywords
інвестиції, капітал, капітальні інвестиції, необоротні активи, витрати, відтворення необоротних активів
Citation
Ткач І. В. Економічна сутність капітальних інвестицій як об’єкта бухгалтерського обліку / І. В. Ткач // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 12. – С. 327-335.