Право осіб з інвалідністю на охорону здоров’я: адміністративноправове дослідження

No Thumbnail Available
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий Дім «Кафедра»
Abstract
Праця є першим монографічним дослідженням, присвяченим публічному адмініструванню права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я. У ній представлено авторський погляд на теоретико-правові засади публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я: проаналізовано історіографію, розкрито генезис становлення та розвитку публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я; досліджено державну політику у цьому напрямі. У дослідженні проаналізовано право осіб з інвалідністю на охорону здоров’я, акцентовано на його особливостях і гарантіях реалізації; а також описано механізм та його складові щодо публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я. Окрему увагу приділено методам публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я. Охарактеризовано міжнародний досвід; визначено ефективність публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я. Роботу адресовано фахівцям-теоретикам, які досліджують царину адміністративного права та процесу, а також науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти, особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та особам, прирівняних до них.
Description
Keywords
Citation
Кожура Л. О. Право осіб з інвалідністю на охорону здоров’я: адміністративноправове дослідження : монографія / Кожура Л. О. ; Наук.-дослід. ін-т публіч. права. – Київ : Вид. Дім «Кафедра», 2020. – 336 с.