Теоретичне і прикладне підґрунтя активізації інноваційного розвитку підприємств в Україні

Abstract
Description
Keywords
Citation
Павленко І. А. Теоретичне і прикладне підґрунтя активізації інноваційного розвитку підприємств в Україні / І. А. Павленко, В. В. Лаврененко, Л. А. Петренко // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин : зб. тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (16–18 трав. 2013 р., м. Севастополь) / ДВНЗ «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України» [та ін] ; [редкол.: О. О. Грищенко (голов. ред.) та ін.]. – Севастополь, 2013. – С. 223–225.