Суспільство і політична еліта України: держава розділена в собі

Abstract
Description
Keywords
Citation
Шульженко Ф. Суспільство і політична еліта України: держава розділена в собі [Електронний ресурс] / Федір Шульженко, Євген Невмержицький // Юридичний вісник України. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Ч. 1. – № 15. – Режим доступу: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/suspilstvo-i-politychna-elita-ukrayiny-derzhava-rozdilena-v-sobi/ – Назва з титул. екрану.