Визначення первісної вартості основних засобів при їх надходженні на підприємство

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто варіанти визначення первісної вартості основних засобів при їх надходженні на підприємство з різних джерел. Визначено переваги й недоліки капіталізації витрат на ремонт основних засобів у порядку, встановленому податковим законодавством. Розкрито порядок капіталізації фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів.
In the article versions of determination the original value of fixed assets when they reach the enterprise from different sources are considered. Advantages and disadvantages of the capitalization of costs for repair of fixed assets in the order established tax law are defined. Procedure capitalization of financial costs for qualifying assets is described.
Description
Keywords
капітальні вкладення, необоротні активи, основні засоби, первісна вартість, капіталізація фінансових витрат, кваліфікаційний актив, capital investment, fixed assets, historical cost, capitalization of financial expenses, qualifying asset
Citation
Ткач І. В. Визначення первісної вартості основних засобів при їх надходженні на підприємство / І. В. Ткач // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 490–497.