Мотивація до створення інтегрованих формувань нового типу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто мотиви та можливі варіанти інтеграції підприємств і організацій різних сфер АПК у межах єдиного аграрно-промислового формування, визначено коло учасників та перспективні форми інтегрованих формувань нового типу.
In the article reasons and possible variants of integration of enterprises and organizations of different spheres of AIC are examined in the only agrarianindustrial forming, additional participants and perspective forms of the integrated forming of new type are determined.
Description
Keywords
аграрно-промислова інтеграція, інтегратор, інтегроване формування, agrarian-industrial integration, integrator, integrated forming
Citation
Черноконь С. О. Мотивація до створення інтегрованих формувань нового типу / С. О. Черноконь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 398–405.