Актуальні проблеми державного регулювання фармацевтичного ринку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглянуто сучасні методи державного регулювання фармацевтичного ринку України. Висвітлено проблеми, пов’язані з їх застосуванням в умовах кризових явищ 2008–2009 рр. Особливу увагу приділено тим механізмам державного регулювання, запровадження яких обумовлюється подальшою інтеграцією України в європейський та загальносвітовий економічні простори. Оцінено реальність та можливу ефективність окремих напрямів державного регулювання.
Description
Keywords
фармацевтичний ринок, державне регулювання, компенсація, медичне страхування, pharmaceutical market, state regulation, compensation, health insurance
Citation
Сай Д. В. Актуальні проблеми державного регулювання фармацевтичного ринку України / Д. В. Сай // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 111–115.