Імітаційне моделювання ймовірнісних наслідків використання інвестиційного кредиту з плаваючою відсотковою ставкою

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті увагу зосереджено на питаннях, пов’язаних з використанням інформаційних технологій у процесі побудови стратегії погашення боргу по кредиту. Основна увага приділено побудові імітаційної моделі для отримання показників імовірнісних наслідків використання кредиту з плаваючою відсотковою ставкою.
This article discusses issues related to the use of information technology in the structuring of debt on the loan. The focus is on creating simulation model of probabilistic influence productivity loan with floating interest rate.
Description
Keywords
бізнес-план, фінансовий план, фінансові ресурси, імітаційна модель, кредит, відсотки, плаваюча відсоткова ставка
Citation
Скляренко О. В. Імітаційне моделювання ймовірнісних наслідків використання інвестиційного кредиту з плаваючою відсотковою ставкою / О. В. Скляренко, М. М. Давиденко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С. 230–242.