Імпорт: обчислення мита та ПДВ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
У статті розглянуто особливості оподаткування імпортних операцій, зокрема визначення ставок імпортованого мита, а також особливості оподаткування таких операцій податком на додану вартість.
The article deals with the peculiarities of taxation of import operations, in particular, the definition of the rates of the imported duty, as well as the peculiarities of taxing such transactions with value-added tax.
В статье рассмотрены особенности налогообложения импортных операций, в частности, определения ставок импортированной пошлины, а также особенности налогообложения таких операций налогом на добавленную стоимость.
Description
Keywords
оподаткування імпортних операцій, ставки імпортованого мита, податок на додану вартість, import tax operations, bidding imported duty, value-added tax, налогообложение импортных операций, ставка импортированной пошлины, налог на добавленную стоимость
Citation
Сарнацька Ю. А. Імпорт: обчислення мита та ПДВ / Ю. А. Сарнацька // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 18. – С. 347–354.