Європейський контекст інноваційної конкурентоспроможності української економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український інститут розвитку фондового ринку
Abstract
Сучасний конкурентний потенціал національних економік реалізується в інноваційній парадигмі розвитку. Це зумовлює необхідність пошуку ефективних механізмів мобілізації інтелектуального ресурсу, і на цій основі - постійної технологічної модернізації мікро- та макроекономічних структур. Під дією внутрішніх та глобальних конкурентних факторів в Європейському Союзі формується унікальна мегарегіональна інноваційна система, участь в якій дозволить забезпечити Україні необхідні умови та нові можливості конкурентоспроможного розвитку у руслі економічного та соціального прогресу.
Modern competitive potential of national economies is realized in the innovative development paradigm. This leads to the need to find effective mechanisms to mobilize the intellectual resources, and on this basis – continuing technological modernization of micro and macroeconomic structures. A unique mega-regional innovation system is emerging in the European Union under the influence of domestic and global competitive factors. Participation of Ukraine in this system will allow ensuring the necessary conditions and new opportunities for competitive development in line with the economic and social progress.
Description
Keywords
конкурентний потенціал, інноваційна парадигма розвитку, інтелектуальний ресурс, технологічна модернізація, competitive potential, innovative development paradigm, intellectual resource, technological modernization
Citation
Лук`яненко О. Д. Європейський контекст інноваційної конкурентоспроможності української економіки / О. Д. Лук`яненко, О. А. Федірко // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 10. – С. 33–39.