Модернізована система управлінської звітності в умовах використання інформаційних технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-03-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні аспекти формування системи управлінської звітності та етапи її створення в умовах застосування сучасних інформаційних систем обліку.
The article deals with the basic aspects of management reporting system and the stages of its creation in the use of modern information systems accounting.
В статье рассмотрены основные аспекты формирования системы управленческой отчетности и этапы ее создания в условиях применения современных информационных систем учета.
Description
Keywords
управлінська звітність, система звітності, автоматизована система, інформаційні системи обліку, management reporting, reporting systems, automated systems, information systems accounting, управленческая отчетность, система отчетности, автоматизированная система, информационные системы учета
Citation
Матюха М. М. Модернізована система управлінської звітності в умовах використання інформаційних технологій / М. М. Матюха // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 269–276.