Людські ресурси України в умовах системної кризи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Данюк, Василь Макарович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Данюк В. М. Людські ресурси України в умовах системної кризи / В. М. Данюк // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2001. – Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – C. 10–21.