Типологізація регіонів України за рівнем соціального і економічного розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розроблено методику типологізації регіонів на основі критеріїв соціального та економічного розвитку, яка дозволила продиференціювати регіони України та сформувати матрицю типологізації регіонів України за рівнем соціального і економічного розвитку.
In this paper the technique typology of regions based on criteria of social and economic development, which allowed differentiate regions of Ukraine and form a matrix typology of Ukraine regions in social and economic development terms.
В статье разработана методика типологизации регионов на основе критериев социального и экономического развития, которая позволила продифференцировать регионы Украины и сфо- рмировать матрицу типологизации регионов Украины по уровню социального и экономического развития.
Description
Keywords
економічний і соціальний розвиток, валовий регіональний продукт, індекс людського розвитку, матриця типологізації, ранжування, economic and social development, gross regional product, human development index, matrix typology, ranking, экономическое и социальное развитие, валовой региональный продукт, индекс человеческого развития, матрица типологизации, ранжирования
Citation
Дмитришин Л. І. Типологізація регіонів України за рівнем соціального і економічного розвитку / Л. І. Дмитришин // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 29. – С. 447–455.