Типологія етичних проблем глобального бізнес-середовища

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний авіаційний університет
Abstract
Уточнені та систематизовані класифікаційні підходи до визначення типології етичних проблем глобального бізнес середовища: етичні проблеми макро рівня, етичні проблеми взаємовідносин компанії і зовнішнього середовища, етичні проблеми внутрішнього середовища компанії в контексті моральних векторів. Проілюстровано крос – культурну багатовекторність сприйняття етичних проблем в бізнес колах світу.
This academic paper refines and systematizes the following clasificational approaches for determining the typology of the ethical problems of the global business environment: macro level ethical problems, ethical problems of the relations between companies and their external environment, internal ethical problems of the companies in the context moral vectors. The author also illustrates the cross-cultural multi-vectoral perception of the ethical problems in the business communities of the world.
Уточнены и систематизированы классификационные подходы к определению типологии этических проблем глобальной бизнес среды: этические проблемы макроуровня, этические проблемы взаимоотношений компании и внешней среды, этические проблемы внутренней среды компании в контексте моральных векторов. Проиллюстирировано кросс-культурную многовекторность восприятия этических проблем в бизнес-кругах мира.
Description
Keywords
етика бізнесу (ділова, корпоративна етика), етична проблема глобального бізнес-середовища, моральні вектори етичних проблем, business ethics (business, corporate ethics), ethical problem of global business environmental, moral vectors of ethical issues, этика бизнеса (деловая, корпоративная этика), этическая проблема глобальной бизнес-среды, моральные векторы этических проблем
Citation
Петрашко Л. П. Типологія етичних проблем глобального бізнес-середовища / Л. П. Петрашко // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право: наук. журн. / Нац. авіац. ун-т. ; голов. ред. М. С. Кулик. – Київ : НАУ, 2011. – Т. 1, № 4. – С. 109–115.