Соціальні параметри міжнародної економічної безпеки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Тернопільський національний економічний університет
Abstract
Розглядається можливість включення соціальних параметрів до оцінки рівня міжнародної економічної безпеки країни. Перелік таких параметрів можна визначити згідно двох моделей – за структурою цілей розвитку тисячоліття та за логікою концепції людської безпеки.
The possibility of inclusion of social parameters into evaluation of a country’s international economic security level is reviewed. A list of such parameters can be determined according to two models, namely, the model of millennium development goals and the concept of human security.
Description
Keywords
соціальна безпека, людська безпека, цілі розвитку тисячоліття, social safety, human security, millennium development goals
Citation
Ніколаєв Є. Соціальні параметри міжнародної економічної безпеки / Є. Ніколаєв // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (Тернопіль, 24–25 лют. 2011 р.) : в 2 ч. / Терноп. нац. екон. ун-т ; редкол.: Г. Л. Монастирський (голова) [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Ч. 1. – С. 78-80.