Моделювання стратегії розвитку підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті здійснено моделювання стратегії екстенсивного та інтенсивного розвитку підприємства за рахунок прибутку від його основної діяльності.
The article presents the modeling strategy of the extensive and intensive development of the enterprise profits from its core activities.
В статье осуществлено моделирование стратегии экстенсивного и интенсивного развития предприятия за счет прибыли от его основной деятельности.
Description
Keywords
моделювання, стратегія, продукція, інвестиції, інновації, прибуток, ефективність, modeling, simulation, strategy, production, investment, innovation, profit, efficiency, стратегия, продукция, инвестиции, инновации, прибыль, эффективность, моделирование
Citation
Суслов О. П. Моделювання стратегії розвитку підприємства / О. П. Суслов, Б. О. Тішков // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 265–275.