Засади формування асортименту сучасного торговельного закладу

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються фундаментальні принципи формування асортименту роздрібної торгівлі.
Theme Article — fundamental principles of product mix with retail. Total amount of 8 pages. The article exposition of modern principles of product mix with retail. The example of the needs of consumers. The list of most important components of product mix.
Description
Keywords
асортимент, номенклатура, потреби, роздрібна торгівля, range, nomenclature, needs, retail
Citation
Левицький Д. В. Засади формування асортименту сучасного торговельного закладу / Д. В. Левицький // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 244–252.