Закономірності відносин власності та їх врахування у трансформаційних процесах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто стан реформування відносин власності у постсоціалістичній економіці України, глибинні причини негативних тенденцій економічних реформ, сформульовано пропозиції щодо коригування вектора трансформації відносин і системи власності з урахуванням базових законів розвитку економічної системи та необхідності підвищення ефективності української економіки на інноваційній основі.
Description
Keywords
постсоціалістична економіка, економічні закони, трансформація, відносини власності, продуктивні сили, форми власності
Citation
Бородюк В. М. Закономірності відносин власності та їх врахування у трансформаційних процесах / В. М. Бородюк, Г. С. Фролова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – С. 3–9.