Теоретичні та практичні аспекти формування управлінського персоналу в контексті ефективного управління підприємством

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів формування управлінського персоналу торговельних підприємств в умовах ринкової економіки. Проведено аналіз стану проблеми, окреслено перспективи розвитку. Запропоновано модель нового формування і ефективності розвитку управлінського персоналу торговельного підприємства.
The article investigates the theoretical and practical aspects of the formation of the administrative personnel of commercial enterprises in the market economy. The article analyzes the state of the problem and outlines the prospects of the development. A model of the new formation and development effectiveness of commercial enterprise management personnel is suggested in the paper.
Статья посвящена исследованию теоретических и практических аспектов формирования управленческого персонала торговых предприятий в условиях рыночной экономики. Проведен анализ состояния проблемы, очерчены перспективы развития. Предложена модель нового формирования и эффективности развития управленческого персонала торгового предприятия.
Description
Keywords
управлінський персонал, професіонали, менеджер, кадри, система управління, management personnel, expert, manager, staff, system of administration, профессионалы, менеджер, кадры, система управления
Citation
Глущенко О. І. Теоретичні та практичні аспекти формування управлінського персоналу в контексті ефективного управління підприємством / О. І. Глущенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 271-281.