Показники облікової моделі вартісного оцінювання відтворювальних економічних ресурсів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Запропоновано систему показників, яка дозволяє оцінити відтворювані економічні ресурси в системі бухгалтерського обліку з метою ефективного управління такими ресурсами відповідно до стратегії підприємства.
The system of indices, which allows to estimate the reproduced economic resources in the system of record-keeping with the purpose of effective management by such resources in accordance with strategy of enterprise, is offered.
Description
Keywords
відтворювані ресурси, модель, показники оцінювання відтворюваних ресурсів, reproduced resources, model, indexes to evaluate the reproduced resources
Citation
Городянська Л. В. Показники облікової моделі вартісного оцінювання відтворювальних економічних ресурсів / Л. В. Городянська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 23. – С. 495–505.