Інноваційні технології проведення семінарських занять з «Менеджменту персоналу»

Thumbnail Image
Date
2010-02-02
Authors
Ільєнко, Алла В’ячеславівна
Ильенко, Алла Вячеславовна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Ільєнко А. В. Інноваційні технології проведення семінарських занять з «Менеджменту персоналу» / А. В. Ільєнко // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 1. – С. 147–149.