Класифікація витрат для потреб внутрішньогосподарського обліку зернопереробних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-01-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
This article explores the development and disclosure of the category of "current assets".
В данной статье исследуется развитие и раскрыта суть категории «оборотные активы».
Description
Keywords
оборотні активи, оборотні засоби, оборотні виробничі фонди, фонди обігу, операційний цикл, баланс
Citation
Колісник О. П. Класифікація витрат для потреб внутрішньогосподарського обліку зернопереробних підприємств / О. П. Колісник // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 11. – С. 222-227.