Підвищення ефективності надання індивідуальних консультацій при підготовці дипломних робіт випускників

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005-02-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Дмитренко А. І. Підвищення ефективності надання індивідуальних консультацій при підготовці дипломних робіт випускників / А. І. Дмитренко // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2–4 лют. 2005 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2005. – Т. 1. – С. 311–312.