Особливості сучасного англомовного наукового дискурсу

No Thumbnail Available
Date
2023-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення понять «дискурс» та «науковий дискурс», на основі вивчених джерел розглянуто типологію та проілюстровано на прикладах характерні ознаки сучасного англомовного наукового дискурсу, показано різноманітність його жанрів. In the article there are analysed modern approaches to defining the concepts of discourse and academic discourse. On the basis of the studied scientific sources the typology of the contemporary English language academic discourse is described, its characteristic features are illustrated with the given examples; the diversity of its genres is demonstrated.
Description
Keywords
дискурс, науковий дискурс, ознаки англомовного наукового дискурсу, жанри наукового дискурсу, discourse, scientific discourse, characteristic features of the English language academic discourse, genres of academic discourse
Citation
Романюк О. І. Особливості сучасного англомовного наукового дискурсу [Електронний ресурс] / Романюк О. І. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (27 квіт. 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: М. М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 47–52. – Назва з титул. екрану.