Окремі питання фінансування освіти в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено окремі аспекти невиконання Закону України «Про освіту», недоліки законодавчого регулювання навантаження педагогів, недостатнє фінансування освітньої галузі з державного бюджету, обґрунтовано необхідність внесення змін у законодавство для виконання державою взятих на себе зобов’язань.
Description
Keywords
фінансування, освіта, бюджетні видатки, наповненість класів, академічних груп, захищені статті
Citation
Яфонкіна І. П. Окремі питання фінансування освіти в Україні / І. П. Яфонкіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 342–346.