Бюджетування як інструмент контролю операційних витрат підприємства: переваги і недоліки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У дослідженні проаналізовано результати впровадження системи бюджетування в систему управління операційними витратами ряду вітчизняних підприємств. Доведено, що бюджетування, як управлінська технологія, потребує специфічного для кожного підприємства узгодження з індивідуальним набором інструментів оперативного управління у відповідності до розмірів підприємства, особливостей діючої системи контролю та облікової політики підприємства.
The study analyzes the results of implementation of budgeting system into operating costs management systems of a number of domestic enterprises. Proved that budgeting as a management technology for specific needs to be aligned with individual operating management toolbox of an enterprise according to the size of enterprises, especially with the current control and accounting system.
Description
Keywords
Citation
Кизенко О. О. Бюджетування як інструмент контролю операційних витрат підприємства: переваги і недоліки / О. О. Кизенко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 132–134.