Чинники формування життєвого рівня населення регіону

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто класифікацію чинників, які безпосередньо впливають на рівень життя населення, і практична цінність такої класифікації пояснюється можливістю виявлення причин, від яких залежить рівень життя населення на рівні держави та безпосередньо в регіонах і навіть окремих населених пунктах.
Description
Keywords
рівень життя населення, класифікація чинників, регіональні чинники, локальні чинники, комфортність життя, соціальна політика держави
Citation
Штокало Я. Ю. Чинники формування життєвого рівня населення регіону / Я. Ю. Штокало // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 1. — С. 578–585.