Налагодження ефективної взаємодії бізнесу та закладів вищої освіти у період воєнного та післявоєнного стану

No Thumbnail Available
Date
2022-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Військове вторгнення країни-агресора накладає відбиток на діяльність організацій і установ різної сфери діяльності та форм власності. Умови їх функціонування стають все більше складними, невизначеними та непередбачуваними, а швидкість і контекст змін середовища призводить до пошуку нових підходів для забезпечення якості освітніх послуг в умовах викликів сьогодення. The military invasion of the aggressor country leaves an imprint on the activities of enterprises and institutions of various spheres of activity and forms of ownership. The conditions of their operation remain increasingly complex, uncertain and unpredictable, and the speed and context are changing with the environment to find new approaches to ensure the quality of educational services in the conditions of today's challenges.
Description
Keywords
освітні послуги, стратегічне партнерство, BANI – світ, educational services, strategic partnership, BANI world
Citation
Сімшаг І. О. Налагодження ефективної взаємодії бізнесу та закладів вищої освіти у період воєнного та післявоєнного стану [Електронний ресурс] / Сімшаг І. О. // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21 жовт. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [орг. ком.: Лук’яненко Д. Г. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 367–369. – Назва з титул. екрану.