Безробіття економічно активного населення та шляхи вдосконалення механізму його зменшення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано причини, структуру, динаміку, тривалість безробіття. Обґрунтовано шляхи зниження рівня безробіття через вдосконалення механізму регулювання зайнятості економічно активного населення.
Reasons, structure, dynamics, duration of unemployment are analysed in the article. The ways of decline of unemployment rate through perfection of mechanism of adjusting of employment economic active population are grounded.
Description
Keywords
безробіття, економічно активне населення, зайнятість, ринок праці, unemployment, economically active population, employment, labour market
Citation
Бондарчук К. П. Безробіття економічно активного населення та шляхи вдосконалення механізму його зменшення / К. П. Бондарчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 204–214.
Collections