Институциональное развитие человеческого капитала: методологический аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
На основі аналізу існуючих концепцій інституціонального розвитку пропонується методологія здійснення інституційних змін, сприятливих до підвищення інституційної ефективності розвитку людського капіталу, яка включає теоретичні положення, обгрунтування вибору моделі і механізму інституційних змін, опис алгоритму, який визначає процедуру інституційного проектування розвитку людського капіталу.
On the basis of the analysis of existing concepts institutional developments the realisation methodology institutional the changes promoting increase institutional of efficiency of development of the human capital, including theoretical positions, a substantiation of a choice of model and the mechanism institutional changes, the description of the algorithm defining procedure institutional of designing of development of the human capital is offered.
Description
Keywords
людський капітал, інститут, інституційна ефективність, критерій інституційної ефективності, трансакційні витрати, human capital, institute, institutional efficiency, criterion institutional efficiency, transactions costs
Citation
Кристиневич С. А. Институциональное развитие человеческого капитала: методологический аспект / С. А. Кристиневич // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – С. 337–344.