Проблема заохочення студента до навчання та наближення формалізованої оцінки знань студента до адекватної: досвід та пропозиції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-02-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Колотило Д. М. Проблема заохочення студента до навчання та наближення формалізованої оцінки знань студента до адекватної: досвід та пропозиції / Д. М. Колотило, О. Д. Колотило // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 2. – С. 422–424.