Особливості дистанційного навчання в умовах воєнного стану

No Thumbnail Available
Date
2023-03-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Description
Keywords
Citation
Козлов Є. B. Особливості дистанційного навчання в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Козлов Є. B., Махсма М. Б. // Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 берез. 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана [та ін.] ; [редкол.: Кучера Т. М., Козлов Є. В. (упоряд.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 58–61. – Назва з титул. екрану.